Michelin

KASUTA
MICHELINI
REHVE
TÄIELIKUS
MEELERAHUS

ÕNNETUSLIKU KAHJUSTUSE GARANTII
Kõikidel MICHELIN-i kaubamärgiga põllumajandus ja põllutööstuse rehvidel (Compact Line), mis on ostetud 2021. aastal, on õnnetusliku kahjustuse garantii.

Kui kasutamise ajal esineb rehvil õnnetuslik kahjustus, kannab Michelin nende kulu vastavalt järgmistele tingimustele

KASUTUSAASTA
ESIMENEESIMENE
TEINETEINE
KOLMASKOLMAS
NELJASNELJAS
VIIESVIIES
OMANIKU POOLT MAKSTAV JÄÄKOSA (1) (2)
MICHELIN ULTRAFLEX
TECHNOLOGY REHVID
TASUTA(2)
25%
50%
75%
100%
MICHELINI
PÕLLUMAJANDUSREHVID
25%
50%
75%
100%
MICHELIN COMPACT LINE
REHVID
TASUTA(2)
100%

(1) Omaniku poolt makstav järelejäänud summa (ilma jääkosata) arvutatakse vastavalt ülaltoodud tabelis märgitud protsentidele, mis korrutatakse rehvi asendamise hetkel kehtiva uue rehvi turuhinnaga.
(2) Kõik rehvi paigaldamis- ja reisimiskulud ning muud seotud kulud kannab klient.

Michelini põllumajandusrehvide müügiesindaja

Garantiitingimused

Iga Compact Line’i põllumajandusrehv või agromajandusrehv, millel on täielikud identifitseerimisnumbrid, on ostetud pärast 01.01.2021 ja kasutatud tavalistes tingimustes ja vastavaltMichelinihooldussoovitustele ja ettevaatusabinõudele, on kaetud õnnetusliku kahju (õnnetuslik lokaalne kahjustus,mittekordusjamitteremonditav kahjustus, mis on tekkinud löögist, külgseinatorkestvõiveerepinnatorkest) vastuvastavaltsellegarantiitingimustele. Ostukuupäeva tõendab uue seadme ostuarve või uue rehvi ostuarve.

Kui ostu toimumine ei ole dokumenteeritav,määratakserehvivanus tootmiskuupäeva (TIN) järgi.

Seegarantiihõlmabrehve,misonostetud alates 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2021.

KuiMichelinikontrollnäitab,etCompact Line’i põllumajandusrehv või Michelini kaubamärgi agromajandusrehv on muutunud remontimatuks õnnetusliku kahjustuse tõttu, asendatakse rehv ja omaniku poolt makstav jääksumma arvutatakselähtuvaltülaltoodudtabelis olevale protsendile, mis korrutatakse asendamise hetkel kehtiva uue rehvi jaemüügihinnaga.Ülaltoodudkehtibka eemaldatud rehvidele.

Kui asendatavat rehvi ei ole enam saadaval, võib selle asendada olemasoleva Michelini rehviga, millel on samaväärne suurus, koormus- ja kiirusindeks. Kui identset asendusrehvi ei ole olemas, võtke lisainfo saamiseks ühendust Michelini tehnilise- ja müügiesindajaga.

Antud garantii ei kata välitingimustes rehvi paigaldamise ja teiste teostatud teenuste ega teiste asjakohaste teenustega seotud kulutusi.

See garantii ei hõlma rehve, mis on remontimatud järgmistel põhjustel:

  • rehve kasutatakse väga agressiivsetel põldudel või teedel, mis on tekitanud rehvi veerepinnale või külgseinale mitmeid ja korduvaid vigastusi (nt ränikiviga põllud);
  • vale rehvihooldus;
  • sobimatud kasutustingimused, nagu liigkoormus või liigne kiirus;
  • mittesobivatel velgedel kasutamine: liiga kitsad, kahjustunud või valesti paigaldatud veljed;
  • vale rehvirõhk;
  • vale rehviparandus;
  • õnnetus,tulekahju,kemikaalisöövitus, saastumine,rehvideümberehitaminevõi vandalism;
  • rehvitäidisega, hermeetiku, tasakaalustusainete, ballasti jms rehvi kasutamine;
  • ebaõigemehaanilineseadistamine,nagu rataste vale suunang;
  • kliimategurid või osooni mõju.

Käesolev garantii ei paku kompensatsiooni aja kaotamise, ebamugavuse, masina seisakuaja ega muude tagajärjeks olevate kahjustuste eest.